Χρηματοκιβώτια

Επιλογή Χρηματοκιβωτίου

H επιλογή ενός χρηματοκιβωτίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τα χρηματοκιβώτια κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας και τη χρήση τους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα κριτήρια χωρίζουμε τα χρηματοκιβώτια σε:  ξενοδοχείου, πυρασφαλή, εντοιχιζόμενα, υψηλής ασφάλειας κ.α.

Επισκεφτείτε την εξειδικευμένη εταιρία μας  www.tigersafes.gr  η οποία είναι η μεγαλύτερη και η πιο ενημερωμένη στο χώρο του χρηματοκιβωτίου.